Specjalista ds. operacyjnych - Wealth Solutions

Specjalista ds. operacyjnych


 1. Spółka Wealth Solutions S.A. została założona w 2007 r. i zajmuje się dostarczaniem dóbr kolekcjonerskich takich jak rzadkie butelki whisky, rumu i koniaku, wyjątkowych win. Wealth Solutions odnajduje unikatowe destylarnie oraz zleca butelkowanie najwyższej klasy kolekcjonerskich alkoholi dla wymagających klientów na całym świecie. Jako independent bottler, przyczyniła się do powstania słynnych wśród kolekcjonerów, unikatowych edycji kilkudziesięcioletnich whisky. Spółka selekcjonuje i importuje wybrane alkohole z całego świata oferując je klientom indywidualnym i biznesowym.

 2. Do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko

  Specjalista ds. operacyjnych
  Miejsce pracy: Warszawa

  Zakres zadań:

  • Weryfikacja i obsługa dokumentacji produktowej
   • Obsługa deklaracji, umów, faktur i aneksów
  • Monitorowanie wpłat od Klientów
  • Prowadzenie baz danych Klientów
  • Monitorowanie stanów magazynowych sprzedawanych towarów
  • Wsparcie operacyjne we wprowadzaniu nowych produktów
  • Przygotowywanie okresowych raportów, zestawień
  • Organizacja pracy recepcji
   • Przyjmowanie i obsługa gości
   • Obsługa rozmów telefonicznych
   • Zarządzanie korespondencją wychodzącą i przychodzącą
  • Zadania zlecone przez przełożonego

   

  Wymagania:

  • Dobra znajomość języka angielskiego
  • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności excel)
  • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów
  • Dokładność, rzetelność, dbałość o szczegóły
  • Umiejętność pracy zespołowej
  • Dyspozycyjność w wymiarze minimum 3/5 etatu

   

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Szkolenie w zakresie zajmowanego stanowiska
  • Niezbędne narzędzia pracy
  • Przyjazną atmosferę i pracę w zgranym zespole
  • Stanowisko umożliwiające zdobywanie szerokiej wiedzy

   

  Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres praca@wealth.pl

 3. KLAUZULA INFORMACYJNA

  W CV proszę dodać następujące oświadczenie:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wealth Solutions S.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 19, 00-021 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 318118. Z Administratorem można się skontaktować listownie na ww. adres lub za pomocą email kontakt@wealth.pl

  Kandydata dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji, prowadzonego przez spółkę. W przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody, dane przetwarzane będą w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych.

  Podstawą prawną przetwarzania Kandydata danych jest ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz wyrażona przez Kandydata zgoda.

  Odbiorcami Kandydata danych osobowych są operatorzy systemów informatycznych, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

  Kandydata dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani organizacji międzynarodowej.

  Dane przechowywane będą:

  • w przypadku osób, które nie zostały przyjęte do pracy, przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego;
  • w przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych postępowań rekrutacyjnych, przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym była wyrażona zgoda.

  Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tj. prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

  Kandydat posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Kandydat posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane.

  Kandydata dane osobowe bez wyrażenia odrębnej zgody nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.