Sales Manager


 1. Spółka Wealth Solutions S.A. została założona w 2007 r. i zajmuje się dostarczaniem dóbr luksusowych takich unikalne butelki whisky i koniaku, wyjątkowe wina, ekskluzywne zegarki oraz tworzeniem marek własnych alkoholi i importem alkoholi.

 2. Sales Manager

  Do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

  Sales Manager

  Miejsce pracy: Warszawa

   

  Zakres zadań:

  • pozyskiwanie klientów zainteresowanych nabywaniem dóbr kolekcjonerskich i luksusowych,
  • pozyskiwanie klientów biznesowych zainteresowanych nabywaniem alkoholi,
  • pozyskiwanie partnerów zainteresowanych promocją dóbr luksusowych do swoich baz klientów,
  • uczestniczenie w procesie tworzenia nowych produktów,
  • prowadzenie negocjacji warunków współpracy z partnerami,
  • bieżące analizowanie konkurencji,

   

  Oczekujemy

  • przynajmniej trzech lat doświadczenia w pracy polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientami,
  • udokumentowanych sukcesów w sprzedaży i w aktywnym pozyskiwaniu klientów,
  • umiejętności analizy otoczenia i wykorzystywania szans sprzedaży,
  • otwartości na nową wiedzę o aktywach kolekcjonerskich i umiejętności jej skutecznego wykorzystania,
  • zdolności budowania i utrzymania bardzo dobrych relacji z zamożnymi klientami,
  • umiejętności efektywnego zarządzania swoim czasem przy planowaniu spotkań i podróży służbowych,
  • umiejętność pracy z systemami typu CRM,
  • biegłej znajomości angielskiego.

   

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Szkolenie w zakresie zajmowanego stanowiska
  • Niezbędne narzędzia pracy
  • Pracę w biurze w centrum miasta
  • Przyjazną atmosferę i pracę w zgranym zespole
  • Stanowisko umożliwiające zdobywanie szerokiej wiedzy w obszarze rzadkich dóbr luksusowych

   

  Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres praca@wealth.pl

 3. KLAUZULA INFORMACYJNA

  W CV proszę dodać następujące oświadczenie:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wealth Solutions S.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 19, 00-021 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 318118. Z Administratorem można się skontaktować listownie na ww. adres lub za pomocą email kontakt@wealth.pl

  Kandydata dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji, prowadzonego przez spółkę. W przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody, dane przetwarzane będą w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych.

  Podstawą prawną przetwarzania Kandydata danych jest ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz wyrażona przez Kandydata zgoda.

  Odbiorcami Kandydata danych osobowych są operatorzy systemów informatycznych, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

  Kandydata dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani organizacji międzynarodowej.

  Dane przechowywane będą:

  • w przypadku osób, które nie zostały przyjęte do pracy, przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego;
  • w przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych postępowań rekrutacyjnych, przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym była wyrażona zgoda.

  Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tj. prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

  Kandydat posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Kandydat posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane.

  Kandydata dane osobowe bez wyrażenia odrębnej zgody nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.