Relacje inwestorskie - Wealth Solutions

Relacje inwestorskie


 1. Spółka

  Spółka


 2. Wealth Solutions S.A., z siedzibą w Warszawie przy ulicy ul. Przeskok 2, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 318118, o kapitale zakładowym 617.520,-zł w pełni opłaconym, NIP 525 239 69 74, REGON 140998978.

 3. Zarząd i Rada Nadzorcza

  Zarząd i Rada Nadzorcza


 4. Zarząd

  Maciej Kossowski – Prezes Zarządu

   

  Rada Nadzorcza

  Witold Szpejda

  Tadeusz Zieńkowski

  Dariusz Szpejda

  Andrzej Kossowski

  Mirosław Dmowski

  Celina Kubik

  Mirosław Badurowicz

 5. Informacje dla akcjonariuszy


 6. Informacje dla akcjonariuszy